fbpx Skip to content
begeleiding_ouders

Als ouder/verzorger word je
nauw betrokken bij de behandeling

begeleiding_ouders

Als ouder/verzorger word
je nauw betrokken bij
de behandeling

Begeleiding ouders/verzorgers

Als ouder/verzorger wordt je nauw betrokken bij de behandeling. Alles met als doel om als gezin een verandering door te maken, en samen een mooie basis te leggen voor de toekomst.

Allereerst de systeemtherapie. Deze wordt gehouden met als doel elkaar beter te leren kennen en begrijpen. Ouders/verzorgers krijgen een werkboek mee om hen te activeren en/of te ondersteunen bij het nadenken over hun eigen vormende gebeurtenissen. Stil te staan bij wat er in de afgelopen periode allemaal is gebeurd en hoeveel pijn of zorgen zij hiervan hebben gehad. Nadenken over hun wensen voor de toekomst. Dit wordt allemaal meegenomen in de systeemtherapie, die om de week een dagdeel in beslag neemt.

Daarnaast de ouderavond. Elke eerste donderdag van de maand is er een ouderavond. Hier wordt de visie en werkwijze van Wij zijn BROER! verder toegelicht, en is er ruimte voor ouders om met elkaar in contact te komen. Ook ouders van jongeren die al uitgestroomd zijn komen nog regelmatig terug, om hun kennis en ervaring te delen en steun te vinden bij elkaar.

Is onze behandeling passend voor de hulpvraag, gaan we zo snel mogelijk starten. Alles in goed overleg met elkaar, en eventueel betrokken partijen (denk aan school, werk enzovoort).

Wij behandelen

Gedragsproblemen

Verslavingen

Psychische problemen

BROER! staat
voor familie.
Voor samen