Cliëntenraad

We vinden het belangrijk dat onze cliënten ook inhoudelijk betrokken zijn bij Wij Zijn Broer!

Hiervoor is de Cliëntenraad ingesteld. Dat is ook een wettelijke verplichting. De Cliëntenraad behartigt de belangen van alle cliënten  en brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan de directie. Zo is advies nodig voor alle besluiten, die gevolgen hebben voor cliënten.

De directie mag dit advies niet zo maar naast zich neerleggen. Wij zijn Broer! vindt het belangrijk om naar de inbreng van cliënten te luisteren. Het is wel zo dat de Cliëntenraad zich bezig houdt met zaken die álle cliënten aangaan en niet met individuele klachten.

Mocht je vragen hebben aan de Cliëntenraad of heb je iets om te bespreken neem dan contact op met de Cliëntenraad:

E-mail: clientenraad@wijzijnbroer.nl

Postadres:
Cliëntenraad
Oudegracht 202
1811 CR te Alkmaar