Depressie bij jongeren

Depressies komen bij jongeren de laatste tijd helaas steeds vaker voor. In Nederland krijgt bijna 1 op de 5 mensen ooit in het leven te maken met een depressie. Een depressie is een van de meest voorkomende psychische problemen in Nederland.

Wat is een depressie

Een depressie is een stemmingsstoornis. Een depressie kenmerkt zich door verlies van levenslust of zware neerslachtigheid. In het dagelijkse leven wordt het woord depressie gebruikt voor zowel een korte dip of somberheid en ernstige neerslachtigheid op lange termijn. Wat zich kan uiten in suïcidale gedachten die soms zelf leiden tot suïcide.

Symptomen van een depressie

Depressie klachten kunnen zowel geestelijk als lichamelijk tot uiting komen. De combinatie en de uiting hiervan kan per persoon verschillen. Zo kan een depressief persoon in sommige gevallen nog heel sociaal doen in zijn omgeving, waardoor de buitenwereld slecht kan zien wanneer hij of zij depressief is. Het is belangrijk om depressieve klachten vroegtijdig te herkennen en te behandelen om verergering te voorkomen.

Er wordt gesproken van een depressie wanneer er langer dan twee weken sprake is van aanhoudende somberheid en eventueel verlies van levenslust.

De kenmerken van een depressie zijn:

 • Vermoeidheid en lusteloosheid: weinig energie en zin in activiteiten;
 • Minder eetlust of juist snelle gewichtstoename door te veel eten;
 • Lichamelijke klachten: een droge mond, onverklaarbare pijn in het lichaam, last van hartkloppingen en/of duizelig en trillende handen;
 • Huilbuien;
 • Faalangst;
 • Wanhoop;
 • Rusteloos zijn of juist erg traag;
 • Minderwaardig of schuldig voelen;
 • Een verstoord slaappatroon;
 • Concentratieproblemen, besluiteloos zijn;
 • Terugkerende gedachten aan de dood of zelfmoord;

Als ouder kan het soms lastig zijn om depressieve klachten bij je kind te herkennen. Ook voor jongeren zelf kan het lastig zijn om een depressie bij zich zelf te constateren. Het kan voorkomen dat jongeren denken dat deze gevoelens normaal zijn en hierdoor niet over de problemen praten.

Waar je als ouder verder op kan letten zijn:

 • Weinig tot niet meer lachen;
 • Plotselinge huilbuien;
 • Vaker excuses zoeken om ergens niet naartoe te gaan, zoals sport of sociale gelegenheden;
 • Stemmingswisselingen;

Depressie (zelf)test

Beantwoord 10 vragen om te ontdekken of je mogelijk depressief bent (3 min.)

Oorzaken en gevolgen van een depressie bij jongeren

Vaak is het een combinatie van verschillende factoren bij het ontstaan van een depressie, er is niet één specifieke oorzaak. Iemand kan gevoelig zijn voor het ontwikkelen van een depressie. Bijvoorbeeld omdat het voorkomt in de familie. Maar ook andere factoren kunnen een rol spelen. Zoals: een moeilijke jeugd, weinig steun vanuit de omgeving of een verdrietige of ingrijpende gebeurtenis in het verleden kan leiden tot een depressie. Maar ook persoonlijke eigenschappen. Zoals: negatief denken, weinig zelfvertrouwen, veel piekeren spelen een rol bij deze ontwikkeling.

Behandeling van depressie

Gelukkig is een depressie goed te behandelen. Het is belangrijk om de symptomen en de ernst van een depressie eerst goed in kaart te brengen. De symptomen van een depressie kunnen per persoon en per leeftijdsfase erg verschillen. Als er een idee is over welke factoren invloed hebben op de klachten zorgen we samen voor een passende behandeling. Onze ervaringsdeskundigen, coaches en behandelaren brengen samen met de jongere in kaart welke klachten de jongere belemmeren in zijn of haar ontwikkeling. Naast de 8-stappen die centraal staan in ons behandelprogramma, bieden wij behandeling op maat om de klachten terug te dringen.

Wat kun je zelf doen?

Ga zo snel mogelijk na of je in een kleine dip zit of dat er misschien sprake is van een depressie. Wij helpen je graag de ernst van de depressieve klachten in te schatten.

Tips voor de omgeving

 • Weet dat iemand met een depressie aan een ernstige stemmingsstoornis lijdt. Onderschat dit niet;
 • Luister naar de klachten, wees begripvol en toon sympathie;
 • Houd contact en blijf de persoon in kwestie steunen, ondanks de negatieve reacties en het slechte sociale contact;
 • Praat, ga eens naar buiten en onderneem samen simpele activiteiten;
 • Stimuleer om te blijven bewegen, stimuleer om contact te houden met anderen en beloof positief gedrag;
 • Zoek steun. Wij zijn BROER! Biedt naast een behandelprogramma, ook voorlichting. BROER! is er voor jou!
Vragen & voorlichting

Heeft u vragen over depressie bij jongeren of onze behandelmethodes bij depressieve gevoelens?
Of heb jij last van depressieve gedachte of andere genoemde klachten?

Neem vrijblijvend contact op en wij staan u graag te woord!