fbpx Skip to content

Kies voor een
nieuwe koers

AANMELDEN

Kies voor een
nieuwe koers

AANMELDEN

Voor wie is het gedrag een probleem?”


Iedereen gedraagt zich weleens minder sociaal of gewenst, als gevolg van een tegenslag of nare ervaring. De vraag is dan altijd “Voor wie is het gedrag een probleem?”. We horen regelmatig dat ouders gedragsproblemen constateren omdat zij hun kind als tegendraads, opstandig of agressief ervaren. De jongere houdt zich niet aan afspraken, komt te laat thuis, neemt minder of niet meer deel aan gezinsactiviteiten of kan uit het niets boos worden.

Ook leerkrachten merken op dat de jongere in de klas vaak te laat komt, geen huiswerk (meer) maakt en stoned is in de klas. Onze uitdaging is met deze jongere samen te onderzoeken in hoeverre de jongere zelf last ervaart van zijn eigen destructieve gedrag en waar motivatie is om aan de problematiek te werken.

Gedragsproblemen

Gedragsproblemen horen bij de ontwikkeling. Soms worden gedragsproblemen zo heftig dat het destructieve vormen gaat aannemen, denk aan veelvuldig en langdurig schoolverzuim door spijbelen, vermijding, agressiviteit, liegen, manipuleren, bedriegen, impulsiviteit, vandalisme en ander delinquent gedrag. De gedragsproblemen worden dan als kern van de problematiek gezien en als aanmeldreden meegenomen tijdens het intakegesprek. Uit onze ervaring blijkt dat onderliggend vaak sprake is van psychische problematiek, voortkomend uit gezinsproblematiek, trauma’s uit jeugd of verslaving.

Onze ervaringsdeskundigen, coaches en behandelaren brengen samen met de jongere in kaart welke problemen het gedrag van de jongere belemmeren in het dagelijks leven. Naast de 8 stappen die centraal staan in ons behandelprogramma, bieden wij behandelingen op maat om ongewenst gedrag terug te dringen en gewenst gedrag te versterken. De jongeren die door ons worden behandeld hebben vaak te maken met (een combinatie van) de volgende problematiek:

Verslavingen
  • Liegen, bedriegen en manipuleren.
  • Agressiviteit.
  • Opstandig en/of brutaal gedrag.
  • Isoleren / vermijdend gedrag.
  • Antisociaal gedrag.
    Impulsiviteit.

Effecten van gedragsproblemen

Wat vaak wordt gezien is dat de jongere probeert te vluchten voor de gevolgen van de gedragsproblemen. Er is dan bijvoorbeeld sprake van oplopende leerachterstanden, conflicten met leeftijdsgenoten, problemen met autoriteit, geen goede band meer hebben met ouders en/of broers/zussen, in aanraking komen met de politie / justitie en bijvoorbeeld verkeren in een loverboy-situatie. 

Het vluchtgedrag is te verklaren, want het is vervelend en naar. We weten echter dat vluchten in deze situaties niet de beste oplossing is. Het vluchten lost niets op, sterker nog het maakt de problemen alleen maar erger.