fbpx Skip to content
info over verwijzers

We kijken niet naar
wat iemand doet

maar waarom

info over verwijzers

We kijken niet naar
wat iemand doet

maar waarom

Wij zijn BROER! is er voor alle jongeren tussen de 13-23 jaar met psychische problemen, gedragsproblemen en/of verslavingsproblemen. We kijken niet naar wat iemand doet, maar waarom en gaan uit van de kwaliteiten die elke jongere heeft. Ons programma is gebaseerd op herkenning, samenwerking en veiligheid.

Wat doen we?

Wij zijn BROER! biedt twee vormen van behandeling. De behandeling die wij aanbieden is afhankelijk van de zorgzwaarte. Deze wordt uitgevraagd tijdens de kennismakingsfase (hulpvraag, pre-intake/intake). De twee vormen van behandeling zijn:

 • Een unieke, groepsgerichte dagbehandeling. Een intensief traject van 8 weken lang, 6 dagen in de week. Het multidisciplinaire team staat klaar om samen met de jongeren de doelen te behalen. We bieden een mooie mix van groepssessies, individuele behandeling, systeemgesprekken en activiteiten om te ontdekken wie je bent en waar je kracht ligt.
 • Een unieke, poliklinische behandeling, gericht op het individu. De intensiteit van de behandeling (x aantal contactmomenten per week, gedurende x aantal weken/maanden) is afhankelijk van de hulpvraag. Het multidisciplinaire team staat klaar om samen met de jongeren de doelen te behalen. We bieden een mooie mix van individuele behandeling, systeemgesprekken en (afhankelijk van de zorgzwaarte van de hulpvraag) ook activiteiten om te ontdekken wie je bent en waar je kracht ligt.

Ontstaan vanuit een behoefte om zorg te bieden aan jongeren die zijn vastgelopen, soms na al verschillende ervaringen met hulp te hebben gehad.
Wij zijn BROER! staat voor familie, voor samenwerken. Samen met ons team, de jongeren en ouders. Overdag leren bij ons, en ’s avonds in de eigen omgeving toepassen.


Kies voor een nieuwe koers


AANMELDEN


Het intensieve programma bestaat o.a. uit:

 • Individuele behandelsessies (denk aan psycho-educatie, CGT, ERT, EMDR enz.)
 • Groepssessies (inzicht gevende en groepsdynamische therapie)
 • Systeemgesprekken (patronen doorbreken, opnieuw verbinden met elkaar)
 • Begeleidingsactiviteiten (activeren, ontdekken van kwaliteiten, activiteiten gericht op zelfbeeld, emoties, grenzen, exposure enz.)
 • Farmacotherapie (indien gewenst)


Het poliklinische programma bestaat uit verschillende onderdelen, afhankelijk van de zorgzwaarte worden deze onderdelen wel/niet ingezet.

 • Individuele behandelsessies (denk aan psycho-educatie, CGT, ERT, EMDR enz.)
 • Systeemgesprekken (patronen doorbreken, opnieuw verbinden met elkaar)
 • Begeleidingsactiviteiten (activeren, ontdekken van kwaliteiten, activiteiten gericht op zelfbeeld, emoties, grenzen, exposure enz.)
 • Farmacotherapie (indien gewenst)

Ons multidisciplinair team bestaat voor een deel uit ervaringsdeskundigen. Het is de combinatie van al onze professionals die er voor zorgt dat een jongere echt gezien en geholpen wordt!

Maak hier meteen een afspraak
Check hier de actuele wachttijden

Kies voor een
nieuwe koers