Klachtenprocedure

Maak kennis met Wij zijn BROER!

Ondanks het feit dat wij bij BROER! streven naar het leveren van zorg op hoog niveau en een cultuur waarin we open en eerlijk zijn naar elkaar, kan het voorkomen dat er soms iets misgaat en dat je teleurgesteld of ontevreden bent.

Als je een klacht hebt of ontevreden bent is het handig om dit eerst bespreekbaar te maken met de medewerker waarop de klacht betrekking heeft. Door deze open manier van communiceren, zullen wij trachten tot een oplossing te komen die voor beide partijen aanvaardbaar is.

Als deze manier niet de gewenste uitkomst heeft, of als je jouw klacht niet direct wilt bespreken met de betreffende medewerker, kan je je richten tot onze klachtencommissie. Gebruik hiervoor ons klachtenformulier en voorzie deze van je naam, adres en de datum van de indiening. Anonieme klachten kunnen helaas niet in behandeling worden genomen.
De klachtencommissie zal bij binnenkomst van de klacht een ontvangstbevestiging per email aan jou versturen.

Je kunt de klacht sturen aan:

Stichting Wij zijn BROER! GGZ
t.a.v. Klachtencommissie
Oudegracht 202
1811 CR Alkmaar

Of indienen via:
klacht@wijzijnbroer.nl

Geschillencommissie

Aan de hand van onze unieke behandelmethode bouwen wij een solide fundering in het leven van de jongeren. Ons multidisciplinair team bestaat uit een combinatie van academisch geschoolde behandelaren en betrokken ervaringsdeskundigen. Stuk voor stuk professionals die vol overgave werken met én de taal spreken van onze jongeren.

Wij zullen altijd proberen samen met jou een oplossing te vinden wanneer je een klacht hebt of ontevreden bent. Als deze oplossing niet het gewenste resultaat oplevert of ben je het niet eens met de oplossing van onze klachtencommissie, kan je je wenden tot De Geschillencommissie Zorg.

Kijk voor meer informatie op de website www.degeschillencommissiezorg.nl.