Integer en zorgvuldig op zoek naar de oplossing van je klacht

Wij zijn BROER! zet zich dagelijks maximaal in om kwalitatief goede zorg aan jou als cliënt te verlenen. Toch kunnen dingen mis gaan of anders verlopen dan je verwacht. Als je een klacht hebt of niet tevreden bent gaan we daar serieus mee om en we proberen daar samen met jou een oplossing voor te vinden. Daarbij wordt je privacy natuurlijk gewaarborgd. We proberen eerst je klacht zo snel en zo informeel mogelijk op te lossen. Mocht dat niet lukken dan volgt een formele behandeling. Wij Zijn Broer! hanteert een schriftelijk klachtenreglement. Je kunt dat hier downloaden.

A: Informele klachtbehandeling

* Probeer eerst samen met je behandelaar of coach het probleem op te lossen.
Ontevredenheid kan je het best direct bespreken met je behandelaar of coach. Schroom niet, een open en direct gesprek kan veel duidelijkheid geven. Samen kan je tot een snelle en prettige manier tot een oplossing van het gerezen probleem komen.

* Schakel hierna de klachtenfunctionaris in.
Mocht het direct bespreken van je ontevredenheid of klacht bij je behandelaar of coach niet lukken, dan kan je de klachtenfunctionaris van Wij zijn BROER! inschakelen. Deze onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor de bemiddeling en behandeling van je klacht binnen Wij Zijn Broer! Je kan bij hem terecht voor vragen en advies over je rechten en klachtmogelijkheden.  Samen met hem kan je bepalen op welke wijze je klacht behandeld wordt. Hij streeft er naar om samen met jou en met degene over wie de klacht gaat tot een gezamenlijke oplossing van de klacht te komen. De klachtenfunctionaris rond de hele interne en informele klachtenbehandeling met je af.

* Je kunt hiernaast ook contact opnemen met de Patiëntenvertrouwenspersoon
.
Je kunt ook terecht bij de Helpdesk van de Patiëntenvertrouwenspersoon. Dit is een onafhankelijke door de overheid gesubsidieerde instelling waar je terecht kunt voor vragen, advies, bemiddeling en ondersteuning bij een klachtenprocedure.

B: Formele klachtbehandeling

* je kan ook een formeel oordeel vragen aan de directeur
Ben je als cliënt niet tevreden over het resultaat van de informele klachtbehandeling  dan kan je de directeur van Wij Zijn Broer! Mike van der Velde, schriftelijk verzoeken om binnen zes weken een oordeel te geven over je klacht.

*je kunt je hierna zo nodig wenden tot de Geschillencommissie
Ben je hierna nog steeds ontevreden en wens je de klacht door te zetten, dan wordt de klacht een geschil dat je vervolgens schriftelijk voor kan leggen aan de Geschillen commissie GGZ in Den Haag. De Commissie kan een bindend advies afgeven over  het geschil. Zie hiervoor de website: www.degeschillencommissiezorg.nl

Contactgegevens:

Klachtenfunctionaris:
Cees Weeda bereikbaar onder 06 53419840 of per e-mail: klacht@wijzijnbroer.nl.nl

Patiëntenvertrouwenspersoon:
Bereikbaar via de Helpdesk van de Stichting PVP onder telefoonnummer 0900 4448888 of per e-mail: helpdesk@pvp.nl

directeur Wij zijn BROER! :

Mike van der Velde, Oudegracht 202, 1811 CR  Alkmaar