fbpx Skip to content
Nazorg

Bij ons tref je geen geen
stoffige psychologen

en muffe gespreksruimtes

Nazorg

Bij ons tref je geen geen
stoffige psychologen

en muffe gespreksruimtes

Wij zijn BROER! zet zich dagelijks maximaal in om kwalitatief goede zorg aan jou als cliënt te verlenen. Toch kunnen dingen misgaan of anders verlopen dan je verwacht. Als je een klacht hebt of niet tevreden bent gaan we daar serieus mee om en proberen we daar samen met jou een oplossing voor te vinden. Daarbij wordt je privacy natuurlijk gewaarborgd. We proberen eerst je klacht zo snel en informeel mogelijk op te lossen. Mocht dat niet lukken dan volgt een formele behandeling. Wij zijn BROER! hanteert een schriftelijk klachtenreglement. Je kunt dat hier downloaden.

BROER! staat
voor familie.
Voor samen

A: informele klachtbehandeling
*Probeer eerst samen met je behandelaar of coach het probleem op te lossen.
Ontevredenheid kan je het best direct bespreken met je behandelaar of coach. Schroom niet, een open en direct gesprek kan veel duidelijkheid geven. Samen kan je tot een snelle en prettige manier tot een oplossing van het gerezen probleem komen.

*Schakel hierna een klachtenfunctionaris in.
Mocht het direct bespreken van je ontevredenheid of klacht bij je behandelaar of coach niet lukken, dan kun je de klachtenfunctionaris van Wij zijn BROER! inschakelen. Deze onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor de bemiddeling en behandeling van je klacht binnen Wij zijn BROER!. Je kunt bij hem terecht voor vragen en advies over je rechten en klachtmogelijkheden. Samen met jouw klachtfunctionaris kun je bepalen op welke wijze je klacht behandeld wordt. De klachtfunctionaris streeft er naar om samen met jou en met degene over die de klacht gaat tot een gezamenlijke oplossing te komen. De klachtfunctionaris rond de hele interne en informele klachtenbehandeling met je af.

B: Formele klachtbehandeling
*Je kunt ook een formeel oordeel vragen aan de directeur.
Ben je als cliënt niet tevreden over het resultaat van de informele klachtbehandeling? Dan kan je de directeur van Wij zijn BROER!, Mike van der Velde, schriftelijk verzoeken om binnen zes weken een oordeel te geven over je klacht.

*Je kunt je hierna zonodig wenden tot de Geschillencommissie.
Ben je hierna nog steeds ontevreden en wens je de klacht door te zetten? Dan wordt de klacht een geschil dat je vervolgens schriftelijk voor kunt leggen aan de Geschillencommissie Zorg. De Geschillencommissie kan een bindend advies afgeven over het geschil. Zie hiervoor de website www.degeschillencommissiezorg.nl

Contactgegevens:
Klachtenfunctionaris Cees Weeda:
Telefoonnummer: 06-53419840.
E-mail: klacht@wijzijnbroer.nl

Patiëntenvertrouwenspersoon:
Bereikbaar via de Helpdesk van de Stichting PVP.
Telefoonnummer: 0900-4448888.
E-mail: helpdesk@pvp.nl

Directeur Wij zijn BROER! Mike van der Velde:
Adres: Oudegracht 202, 1811CR Alkmaar.