fbpx Skip to content

Hoe gaan wij aan de slag?

Zit je met een hulpvraag? Neem dan contact op! Het eerste wat we kunnen doen is kennismaken met elkaar. Beter gezegd, de jongere gaat kennismaken met ons. In deze kennismaking gaan we stilstaan bij wie wij zijn, maar ook bij de hulpvraag van de jongere.
Daarna volgt een uitleg over wat we doen, zodat de jongere een duidelijk beeld heeft bij Wij zijn BROER!. Liefst pakken we meteen door met het plannen van een intake, omdat ons streven is om snel hulp te kunnen bieden. Na intake gaan we definitief bepalen of en zo ja welke behandeling passend is voor de hulpvraag. Ons streven is dat we na intake op een zo’n kort mogelijke termijn een startdatum kunnen doorgeven. 

 

Wij behandelen

Gedragsproblemen 

Verslavingen 

Psychische problemen

Wij behandelen

Wij zijn BROER! biedt twee vormen van behandeling. De behandeling die wij aanbieden is afhankelijk van de zorgzwaarte. Deze wordt uitgevraagd tijdens de kennismakingsfase (hulpvraag, pre-intake/intake). Wij richten ons op jongeren in de leeftijd van 13 t/m 23 jaar met gedragsproblemen, psychische problemen en/of verslavingsproblemen in de ruimste zin van het woord.

HET LEVENSVERHAAL
VAN EVA

“De enige manier om van die spanning af te komen was woede‘

Heeft u vragen over onze behandeling, een aanmelding of wilt u contact opnemen met Wij zijn BROER! voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek? Wij staan u graag telefonisch te woord! 

Wachttijden

Wij weten als geen ander hoe moeilijk het is om hulp te vragen. Vaak duurt het even voordat je alle moed bij elkaar geraapt hebt. Wij doen er daarom alles aan om zo snel als mogelijk jouw hulpvraag te beantwoorden

Momenteel is er een wachttijd van 6 weken. 


 

Wij bouwen
een solide
fundering

Begeleiding ouders/verzorgers

Als ouder/verzorger wordt je nauw betrokken bij de behandeling. Alles met als doel om als gezin een verandering door te maken, en samen een mooie basis te leggen voor de toekomst.

Allereerst de systeemtherapie. Deze wordt gehouden met als doel elkaar beter te leren kennen en begrijpen. Ouders/verzorgers krijgen een werkboek mee om hen te activeren en/of te ondersteunen bij het nadenken over hun eigen vormende gebeurtenissen. Stil te staan bij wat er in de afgelopen periode allemaal is gebeurd en hoeveel pijn of zorgen zij hiervan hebben gehad. Nadenken over hun wensen voor de toekomst. Dit wordt allemaal meegenomen in de systeemtherapie, die om de week een dagdeel in beslag neemt.

Daarnaast de ouderavond. Elke eerste donderdag van de maand is er een ouderavond. Hier wordt de visie en werkwijze van Wij zijn BROER! verder toegelicht, en is er ruimte voor ouders om met elkaar in contact te komen. Ook ouders van jongeren die al uitgestroomd zijn komen nog regelmatig terug, om hun kennis en ervaring te delen en steun te vinden bij elkaar.