fbpx Skip to content

Kies voor een

nieuwe koers >>

Als je niks
doet, gebeurt
er ook niks.

Kies voor een

nieuwe koers >>

Als je niks
doet, gebeurt
er ook niks.

Algemene rechten en plichten

Als cliënt van Wij Zijn BROER! heb je bepaalde rechten en plichten. Die rechten staan beschreven in de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). Als je hier meer over wilt weten neem dan contact met ons op dan kunnen we je hier een uitleg over geven.

Zakelijke relaties

Graag maken wij u er op attent dat wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt zullen verzamelen en gebruiken omdat u hier toestemming voor heeft gegeven dan wel omdat dit noodzakelijk is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen. Wij verwerken de volgende gegevens: naam, adres en contactgegevens. Bent u een relatie van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om contact met u op te kunnen nemen voor doeleinden die in het belang zijn van onze onderneming. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan het bespreken van een eventuele samenwerking, het verstrekken en verkrijgen van informatie en het onderhouden van ons netwerk. U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde doeleinden geen uitvoering kunnen geven. Uw gegevens worden één jaar na het laatste contact verwijderd.

Privacy tijdens de behandeling

Vanaf het moment dat je een afspraak maakt met Wij Zijn BROER! ben je bij ons geregistreerd als cliënt. We maken dan een persoonlijk dossier aan. Dit dossier bevat onder andere de verslagen van de gesprekken.

Je dossier bewaren we op een zorgvuldige manier die voldoet aan wettelijke eisen op het gebied van dossiervorming en geheimhoudingsplicht (volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst).

De bescherming van persoonsgegevens is aan wettelijke regels gebonden. We gaan zorgvuldig met je persoonsgegevens om. Binnen Wij Zijn BROER! geldt een privacyreglement. Hierin staat beschreven aan welke regels onze medewerkers zich moeten houden bij het omgaan met persoonsgegevens en dossiers.

Nooit zonder toestemming

Je verwijzer informeren we per brief over de uitkomsten van de intake en de behandeling die je gaat volgen. Heb je hier bezwaar tegen? Laat dit dan tijdens het eerste gesprek weten. Informatie uit je dossier gaat namelijk niet zonder je toestemming naar andere instellingen of personen.

In het belang van je behandeling is het soms nodig dat je behandelaar informatie uit je dossier  deelt met een collega binnen Wij Zijn BROER! Een dergelijk uitwisseling van informatie zal altijd met je besproken worden.

Voor de gehele privacyreglement van Wij zijn BROER! klik dan hieronder