fbpx Skip to content
PsychischeproblemenAANMELDEN

BROER! is
er voor jou!

Psychischeproblemen

BROER! is
er voor jou!

AANMELDEN

Psychische problemen bij jongvolwassenen

In elke ontwikkelingsfase loopt men tegen dilemma’s of problemen aan, wat tijdelijk kan zorgen voor angst, prikkelbaarheid of negatieve gevoelens. Soms, en door verschillende factoren, kan het zo hoog oplopen dat er spanningen ontstaan in het gezin, dat de jongere op school in de problemen komt of gaat spijbelen of zich ongewenst gaat gedragen in omgang met leeftijdgenoten of juist leeftijdgenoten opzoekt die de problematiek enkel verzwaren (denk bijvoorbeeld aan: delinquent of agressief gedrag). 

Onze ervaringsdeskundigen, coaches en behandelaren brengen samen met de jongvolwassene in kaart welke psychische problematiek de jongere belemmeren in zijn of haar ontwikkeling. Naast de 8-stappen die centraal staan in ons behandelprogramma, bieden wij behandeling op maat om de psychische problematiek terug te dringen. De jongeren die door ons worden behandeld hebben vaak te maken met (een combinatie van) de volgende problematiek:

 

Zit je met een hulpvraag? Neem dan contact op!

Effecten van psychische problemen bij jongvolwassenen

Doordat bepaalde patronen ontstaan, in de omgang met anderen, lukt het de jongere vaak zelf niet om uit de negatieve spiraal te komen. Ze voelen zich dan vastzitten in hun gevoel, kunnen emoties niet meer goed reguleren en zien dan soms geen uitweg meer, waardoor gevoelens zoals eenzaamheid, lusteloosheid en machteloosheid een grote rol gaan spelen. Het komt dan vaak voor dat de jongere zich gaat isoleren, zich afsluit voor contact, middelen gaat gebruiken of zichzelf gaat pijnigen (automutilatie) om de problematiek te verlichten of opstandig en boos gedrag gaat vertonen. Dit zijn vormen van ongezonde copingstrategieën waarbij de gekozen oplossing een nieuwe probleem wordt. Op deze manier komen psychische- en gedragsproblemen vaak samen voor en versterken elkaar.