fbpx Skip to content

Samenwerking met school

Ouders worden tijdens de intake gemotiveerd de school op de hoogte te brengen van de aanmelding bij Wij zijn BROER!. Ongeveer één week voordat de jongere start bij BROER! neemt de schoolfunctionaris van BROER! contact op met de school. De schoolfunctionaris informeert de school over het traject bij BROER! en stuurt haar vervolgens schriftelijke informatie over het 8 weken durende traject dat de jongere bij BROER! gaat volgen. Altijd vindt er voor afronding van de behandeling een ‘weer-terug-naar-school-gesprek’ (wtnsg) plaats. Aanwezigen tijdens dit gesprek zijn: de schoolfunctionaris, de jongere (indien jonger dan 16 jaar ook de ouders), de behandelaar en de vertegenwoordiger van de school. Tijdens het wtnsg wordt er concreet besproken hoe de terugkeer naar school eruitziet. Wat vraagt dit van de jongere en welke ondersteuning kan de school daarbij bieden.

In sommige gevallen is de terugkeer naar de school uitgesloten. In dat geval verifieert de schoolfunctionaris zowel bij de school als bij de ouders, of een passend alternatief met de jongere en zijn ouders besproken is. Vervolgens wordt tijdens het wtnsg besproken hoe de start bij de nieuwe onderwijsinstelling eruitziet.

Daarnaast zoekt de schoolfunctionaris ook verbinding met jongeren in behandeling zonder startkwalificatie (veelal i.s.m. het RMC) en begeleidt de schoolfunctionaris desgewenst de jongeren die niet (meer) leerplichtig zijn, maar wel de behoefte hebben aan begeleiding op het gebied van onderwijs.

BROER! staat
voor familie.
Voor samen