Voorlichting

Voorkomen.. Beter dan genezen!

Bij Wij zijn BROER! bieden we een voorlichtingsprogramma gericht op jongeren. Omdat voorkomen vaak beter is dan genezen, geloven wij in het belang van een goede voorlichting op jonge leeftijd. De preventiemedewerker spreekt vanuit zijn eigen ervaringen. Tijdens de voorlichting ligt de nadruk op vormende gebeurtenissen in de jeugd, denk hierbij aan ‘gescheiden ouders’, ‘pestverleden’, ‘veel verhuizen’, enzovoort. Jongeren maken aan de hand van deze gebeurtenissen vaak bepalende keuzes. De preventiemedewerker zal vertellen over zijn keuzes en waar die toe hebben geleidt. Onderdelen die hierbij ter sprake komen zijn onder andere de vicieuze cirkel (neerwaartse spiraal) en de vijf fasen tot verslaving.

Heeft u interesse, of wilt u graag meer informatie over de voorlichting van Wij zijn BROER!? Neem dan contact met ons op.

Klassikaal

Veelal zal de voorlichting klassikaal gegeven worden. Tijdens een lesuur komt de preventiemedewerker zijn verhaal doen. De preventiemedewerker zal altijd trachten de interactie met de klas aan te gaan, hij zal de jongeren betrekken bij zijn verhaal en er zal veel ruimte zijn voor vragen. Het doel is om een open en eerlijk gesprek met elkaar te kunnen hebben en zo meer begrip voor de problematiek te krijgen.

Onze ervaring is dat deze vorm van voorlichting vaak leidt tot veel gespreksstof bij de jongeren onderling.

Ouderavond

Om ook de ouders van de jongeren te informeren, biedt Wij zijn BROER! de mogelijkheid om een ouderavond te organiseren. Ook hier vertelt de preventiemedewerker zijn eigen verhaal, waarmee hij ouders een beter zicht kan geven over het onderwerp gedrags- en verslavingsproblematiek. Deze ouderavond biedt ouders tevens de kans om vragen te stellen aan de preventiemedewerker.

Leraren

Leraren krijgen op dagelijkse basis te maken met jongeren en onze ervaring is dat extra kennis over gedrags- en verslavingsproblematiek een toegevoegde waarde is voor het uitvoeren van de werkzaamheden. Daarom biedt Wij zijn BROER! een passende voorlichting voor leraren. Ook hier staat het verhaal van de ervaringsdeskundige centraal.

Direct hulp?

085 – 066 0800

Heeft u vragen over onze behandelingen, een aanmelding of wilt u contact opnemen met Wij zijn BROER! voor een vrijblijvend intakegesprek? Wij staan u graag telefonisch te woord.