Trauma bij jongeren

De term trauma wordt gebruikt wanneer iemand na een schokkende gebeurtenis blijft steken in gevoelens van angst, woede of eenzaamheid. Het gaat hierbij om gebeurtenissen die zo ongewoon, pijnlijk schokkend of extreem zijn, dat het niet lukt om, zonder hulp, ermee om te gaan.

Wat is een trauma

Bij een trauma blijf je steken in de angstige gevoelens, woede of eenzaamheid na één of meerdere schokkende gebeurtenissen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren bij een ernstig auto-ongeluk, een brand, het overlijden van een belangrijk persoon, geweld of seksueel misbruik.

Normaal gesproken verwerk je de schokkende gebeurtenis in de daaropvolgende weken. In deze periode is het normaal om angstige gevoelens, woede of eenzaamheid te ervaren en spreken we nog niet van een trauma. In andere gevallen kan iemand de schokkende gebeurtenis geen plekje geven. Diegene blijft dan hangen in de angstige gevoelens, woede of eenzaamheid, zelf nog na 4 weken. In dat geval spreken we van een trauma of ‘traumatische gebeurtenis’.

Symptomen van een trauma

Traumatische ervaringen kunnen ervoor zorgen dat je moeite hebt om met jezelf of anderen om te gaan. De klachten waar mensen met een trauma last van hebben verschillen enorm van persoon tot persoon. Vaak hebben ze betrekking op somberheid, angsten en wantrouwen. Bij sommige stoornissen zoals depressie of bipolaire stoornis kan een trauma in de voorgeschiedenis voorkomen.

Wanneer je last hebt van een trauma ben je kwetsbaarder en gevoeliger dan je gewend bent. Het kan dan lastig worden om controle te houden over je eigen gevoelens en gedrag. Hoe dit tot uiting komt verschilt bij iedereen. Sommige mensen trekken zich terug en zijn somber. Anderen worden druk en beginnen veel van zichzelf te verwachten.

De klachten bij een trauma zijn te verdelen in 4 soorten klachten:

 1. Herbelevingen
 2. Vermijdingsreacties
 3. Negatieve gedachten en gevoelens
 4. Sterke prikkelbaarheid of hyper activatie

Naast deze vier soorten klachten zijn er nog meer belangrijke kenmerken

 • Gevoelens van vervreemding
 • Emotionele vervlakking
 • Slaapstoornissen
 • Angsten
 • Schuldgevoelens
 • Machteloosheid
 • Nachtmerries en angstige dromen over het trauma
 • Vergrote alertheid
 • Vermijding van situaties die herinneren aan trauma
 • Moeite met concentreren
 • Overdreven schrikreacties of paniekaanvallen
 • Agressie-uitbarstingen of uiterst geremde boosheid
 • Stemmingswisselingen, waaronder depressie
 • Lichamelijke klachten
 • Zeer laag zelfbeeld
 • Angst dat eventuele kinderen misbruikt worden
 • Jezelf pijn doen (zelfbeschadiging)
 • Verdoven door middel van drank of drugs

  Oorzaken en gevolgen van een trauma bij jongeren

  Wanneer iemand een schokkende gebeurtenis ervaart en deze niet op de juiste manier kan verwerken, ontstaat er een trauma. Het ervaren van schokkende gebeurtenissen hoeft dus niet per definitie de aanleiding te zijn voor een trauma. Iedere persoon verwerkt situaties op een andere manier. Het is daarom ook niet enkel van de situatie afhankelijk of iemand een trauma ontwikkeld. Soms kan het zo zijn dat bij gelijke gebeurtenissen, de ene persoon een trauma ontwikkeld en de ander niet. Dit heeft te maken met de veerkrachtigheid van beide personen. 

  Trauma (zelf)test

  Beantwoord 14 vragen om te ontdekken of je mogelijk depressief bent (4 min.)

  Behandeling van een trauma

  Er kan goed leren worden omgegaan worden met een trauma. Wij zijn BROER! helpt jongeren inzicht te krijgen in de verschijnselen en er mee leren om te gaan. Ons doel is om ervoor te zorgen dat de jongeren goed voor zichzelf kunnen zorgen, weer goed met anderen in hun omgeving om kunnen gaan, weer zin hebben om dingen te ondernemen en zich vooral weer gelukkig voelen!

  Onze ervaringsdeskundigen, coaches en behandelaren brengen samen met de jongere in kaart welke klachten de jongere belemmeren in zijn of haar ontwikkeling. Naast de 8-stappen die centraal staan in ons behandelprogramma, bieden wij behandeling op maat om de klachten terug te dringen. 

  Wat kun je zelf doen?

  Zie je jezelf terug in de kenmerken van een trauma? Het belangrijkste is dan om het trauma niet weg te stoppen. Door de vermijdingsreactie bij jongeren gaan ze het trauma uit de weg. Hierdoor wordt het trauma niet goed verwerkt. Op de lange termijn zorgt dit voor een lage veerkrachtigheid en een verhoogde kans op psychische problemen. Het is daarom belangrijk om te praten over je gevoelens met je directe omgeving.

  Heb je moeite om bij je gevoel te komen of weet je niet welke kant je ermee op moet? Wij zijn BROER! Staat altijd voor jou klaar! Wij zijn BROER! staat voor familie. Voor samen. Het helpen van elkaar en het doorgeven van kennis en ervaringen. Samen sterk! Samen gaan we aan de slag. We herkennen het probleem en vinden een passende behandeling.

   Tips voor ouders en verzorgers

   De eerste paar weken na een ingrijpende gebeurtenis is het normaal dat kinderen van slag zijn. Ze hebben moeite met slapen, hebben lichamelijke klachten of zijn bang en boos. Om op de juiste manier met je kind om te kunnen gaan in deze periode, hebben we wat tips:

   • Geef je kind ruimte om dingen te blijven doen zoals voor de ingrijpende gebeurtenis. Denk hierbij aan naar sport gaan, onderweg zijn met vrienden en op een normale tijd naar bed.
   • Niet ieder kind wil graag over de gebeurtenis praten. Biedt wel de ruimte aan je kind om te praten over de ingrijpende gebeurtenis, maar dring hier niet op aan.
   • Geef je kind ruimte om over zijn/haar emoties te praten. Stel je kind gerust dat alle emoties goed zijn en laat je hem/haar zelf kiezen hoe hij/zij deze wil uiten.
   • Je kind kan dingen gaan vermijden die te maken hebben met de gebeurtenis. Stimuleer je kind om toe die dingen op te zoeken, zonder daarbij heel erg aan te dringen.
   • Stel je kind gerust dat het niet zijn of haar schuld is wat er is gebeurd. Vaak worstelen kinderen en jongeren met schuldgevoelens en schaamte. Geef je kind warmte, vertel hem/haar dat je van hem/haar houdt en dat ze zich niet hoeven te schamen.
   • Het kan voorkomen dat kinderen niet alles willen delen over de gebeurtenis. Dit is heel normaal, dus vat het niet persoonlijk op. Laat je kind weten dat je goed voor jezelf kunt zorgen en raak niet overstuur of gespannen, wanneer je kind iets over de gebeurtenis deelt.
   • Heb je zelf last van wat je kind heeft meegemaakt? Zoek dan steun voor uzelf en deel uw problemen niet met uw kind.

    

   Vragen & voorlichting

   Heeft u vragen over depressie bij jongeren of onze behandelmethodes bij depressieve gevoelens?
   Of heb jij last van depressieve gedachte of andere genoemde klachten?

   Neem vrijblijvend contact op en wij staan u graag te woord!