fbpx Skip to content
Verslaving wij zijn broerAANMELDEN

Reken af met
je verslaving

Verslaving wij zijn broerAANMELDEN

Reken af met
je verslaving

Verslaving en problematisch middelengebruik bij jongeren

Recente gegevens over het aantal jongeren die wegens middelenmisbruik of afhankelijkheid zijn behandeld ontbreken. De laatste gegevens dateren uit 2015. In dit jaar zijn circa 8500 jongeren onder de 25 jaar wegens middelenmisbruik of afhankelijkheid behandeld in een instelling voor verslavingszorg. Dit is ongeveer 13 procent van alle personen die in behandeling zijn geweest voor verslavingszorg. Dit is een schrikbarend hoog percentage. 10 procent van de jongeren en jongvolwassenen gebruiken weleens middelen (zoals alcohol of cannabis) en bepaald gedrag (zoals gamen, gokken, excessief beeldschermgebruik) om zichzelf te verdoven en zich anders te voelen. Voor hun is het gebruik van middelen en de inzet van dit gedrag een ongezonde keuze om vaak een ander probleem mee te oplossen. Als de jongere afhankelijk wordt van deze keuze, wordt de oplossing zo een (nieuw) probleem. De jongere kan niet meer stoppen met het gebruik, het gedrag treedt vaker op en er ontstaat een vicieuze cirkel. De afhankelijkheid van een gewoonte of middel kan zowel lichamelijk als geestelijk zijn. De jongere voelt zich zonder gebruik ervan niet op zijn gemak, is prikkelbaar en er kan sprake zijn van ontwenningsverschijnselen zoals slapeloosheid, trillen en zweten.

Onze ervaringsdeskundigen, coaches en behandelaren brengen samen met de jongere in kaart hoe het gebruik moet stoppen (totale abstinentie), maar onderzoeken daarnaast ook welke psychische problematiek onderliggend is. Naast de 8-stappen die centraal staan in ons behandelprogramma, bieden wij behandeling op maat om deze problematiek terug te dringen. Problematisch middelengebruik of verslaving gaat altijd samen met psychische- en/of gedragsproblematiek. Ons team bestaat voor een deel uit ervaringsdeskundigen die in het verleden zelf actief verslaafd zijn geweest. Dit zorgt bij de jongeren voor herkenning. De jongeren die door ons worden behandeld hebben vaak te maken met (een combinatie van) de volgende problematiek:

verslavingen
 
BROER! is
er voor jou!

Effecten van verslaving bij jongeren

Verslaving bij jongeren kan lichamelijke en psychische problematiek als oorzaak dan wel als gevolg hebben. Overmatig gebruik van alcohol kan bijvoorbeeld leiden tot een verminderd denkvermogen en concentratiestoornissen. Cannabisgebruik kan in hoge dosis of bij langdurig gebruik angst, paniek of psychotische stoornissen als gevolg hebben.  Behalve negatieve gevolgen voor het lichaam en de geest, is er vaak ook sprake van sociale en maatschappelijke schade door het destructieve gedrag zoals passend bij het gebruik. Deze schade varieert van zich begeven op crimineel terrein tot geweld, mishandeling en verwijdering van de voor hem of haar belangrijke personen.